Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad operation

En patient med smärtor och andra besvär flyttades från ett annat sjukhus till Blekingesjukhuset i Karlskrona. Den fortsatta utredningen drog ut på tiden och beslut om operation fattades först efter 10 dagars vårdtid.

Patienten blev bättre efter operationen, men har behov av en lång tids rehabilitering. En snabbare handläggning hade antagligen förbättrat situationen för patienten. Därför har den utdragna handläggningen utretts och bedömts utgöra en allvarlig vårdskada. Det inträffades anmäls nu av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?