Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om akut omhändertagande

Region Blekinge har utrett det akuta omhändertagandet och vården som en mycket svårt sjuk patient fick under hösten.

Det beslutades om en behandlingsplan för det akuta skedet, men på den aktuella avdelningen upplevde man att man inte hade möjlighet att leva upp till planen. Patientens tillstånd försämrades ytterligare och hen avled. Region Blekinge anmäler nu det inträffade enligt lex Maria och utredningen skickas som underlag till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?