Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om komplikation

En patient drabbades i samband med en operation på Blekingesjukhuset av en komplikation som kan förekomma vid den typen av operation. Det finns rutiner för hur operationen ska följas upp, men det fanns brister i uppföljningen.

Det dröjde innan komplikationen upptäcktes. Behandling kunde då sättas in och patienten utvecklade aldrig de potentiellt allvarliga symtomen. Efter en tids vård på sjukhuset kunde patienten åka hem igen.

Patienten utsattes för en risk för allvarlig vårdskada och därför har Region Blekinge utrett det inträffade och anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?