Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om blodproppar

Under hösten 2020 behövde en patient få vätska och näring direkt till blodet i samband med vård efter en operation. Det fanns under vårdtiden brister i kontrollen och uppföljningen av de nålar som patienten fick sin näring genom, och det uppstod problem som gjorde att patienten fick blodproppar i kärlen.

Patienten fick vid ett tillfälle fel sorts näringslösning som innebar en risk för att det bildades blodproppar. Det inträffade har granskats och anmäls nu av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg enlig lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?