Solnedgång genom vassen

Lex Maria om bristande uppföljning

En patient blev undersökt med normala resultat, vilket ledde till att den fortsatta kontrollen av patienten uteblev. Det berodde på att den aktuella sjukhuskliniken hade bristande interna rutiner om just den här typen av uppföljning. När patienten undersöktes två år senare, under hösten 2020, konstaterades det att tumörer hade spridit sig.

Utredningen av det inträffade har lett till en ny och säkrare rutin för hur man ska behandla normala undersökningsresultat. Region Blekinge anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg och skickar utredningen med förbättringsåtgärden som en lex Maria-anmälan.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?