Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om syrgasavbrott

En svårt sjuk patient hade ordinerats stående syrgasbehandling. När patienten vid ett tillfälle fick hjälp att ta sig till toaletten var det utan kopplad syrgas. Patienten blev akut sämre och började krampa. Några timmar senare avled patienten.

Det är oklart vilken betydelse den frånkopplade syrgasen hade i händelseförloppet. Det inträffade har utretts och en ny rutin för att säkra att den aktuella ordinationen följs i alla lägen har införts. Händelsen anmäls nu av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?