Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjning

En patient med blodbrist utreddes på Blekingesjukhuset under senhösten 2019. Man upptäckte då en mindre tumör i matstrupen och den opererades i Lund. Tjocktarmen behövde också undersökas och det skrevs en remiss för detta. Av flera orsaker blev undersökningen kraftigt försenad, det berodde bland annat på utbrottet av coronapandemin.

Undersökningen av tjocktarmen utfördes ett år efter att remissen skrevs och gjordes utan stark misstanke om tumör. Det visade sig då att patienten hade en tumör i tjocktarmen. Patientens tjocktarmtumör har senare kunnat opereras framgångsrikt.

Man har gjort en utredning med anledning av fördröjningen. Region Blekinge skickar nu utredningen som en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?