Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om för hög dos läkemedel

En patient avslutade en ordinerad läkemedelsbehandling. Hen fick en ny ordination av samma läkemedel men i en för hög dos. Det orsakade svårare biverkningar och därför risk för allvarlig vårdskada.

Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektion för Vård och omsorg (Ivo).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?