Lex Maria om blodförgiftning

En äldre, svårt sjuk patient hade en plastslang för vätsketillförsel i armen. På grund av bristen på riktig dokumentation och rapportering blev plastslangen kvar för länge i armen. När slangen väl togs bort hade patienten början till en infektion i huden och fick en blodförgiftning.

Händelsen inträffade under hösten 2020. Patienten fick behandling för sin infektion som blev bättre. Det inträffade har utretts och bedöms som en allvarlig vårdskada. Nu anmäler Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?