Lex Maria om blodförtunnande behandling

När en patient med hjärtinfarkt fick vård på Blekingesjukhuset fick hen en för låg dos av blodförtunnande medicin. Det finns tydliga riktlinjer och anvisningar om blodförtunnande medicinering vid behandling av hjärtinfarkt. Under tiden på sjukhuset var det flera olika läkare som signerade patientens medicinering. Felet upptäcktes först i samband med återbesök hos en sjuksköterska några veckor senare.

Doseringsmissen har inte lett till några ytterligare hjärtproblem för patienten. Bedömningen är att det fanns en allvarlig risk för en ny propp och hjärtinfarkt, och därför har händelsen utretts. Utredningen skickas nu till Inspektionen för vård och omsorg som en anmälan enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?