Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om för hög dos läkemedel

En patient som var svårt sjuk behövde ett läkemedel som bara använts vid enstaka tillfälle tidigare. På grund av pandemin fick vården bedrivas under mycket speciella omständigheter och i andra lokaler än normalt.

Det svåra och pressade läget gjorde att läkemedlet blandades felaktigt och patienten fick en för hög dos. Bedömningen är att den höga dosen har bidragit till att den svårt sjuka patienten senare avled.

Den på alla sätt olyckliga och allvarliga händelsen inträffade tidigare i år och har nu utretts. Region Blekinge har beslutat att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enlig lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?