Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om arbetsplatsolycka

I samband med en arbetsplatsolycka fick en person en sårskada. Det uppstod en blödning som stoppades med avsnörande förband på plats. När den tillkallade ambulansen kom till platsen förstärktes det blodstillande trycket på den skadade armen. Personen fördes sedan till sjukhuset.

När trycket lossades visade det sig att inga stora blodkärl eller nerver hade tagit skada av själva olyckan. Det höga trycket mot armen antas dock ha bidragit till att patienten fått problem med nedsatt muskelstyrka och nedsatt känsel i armen. Ett halvår efter olyckan har patienten fortfarande dessa problem.

Region Blekinge har utrett händelseförloppet. Utredningen skickas som en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. I utredningen finns förslag om riktade utbildningsinsatser och rutinförändringar.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?