Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om missat förmaksflimmer

En patient med hjärtklappning sökte vård sin vårdcentral. På vårdcentralen görs en läkarundersökning med blodprover och hjärtrytmsundersökning, EKG.

EKG:t visade förändringar som tydde på förmaksflimmer (snabb och oregelbunden puls), men det observerades inte under undersökningen. Det framkommer först några månader senare när patienten insjuknar akut med strokesymtom. Vid detta vårdtillfälle får patienten propplösande behandling och det sätt in förebyggande läkemedel.

Det inträffade bedöms som en allvarlig vårdskada och därför anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?