Byggnaden Wämö center med regionens flaggor framför.

Lex Maria om lungcancer

Våren 2020 fick en patient sina lungor röntgade som en del i en större utredning. Den undersökningen visade en förändring på lungorna som enligt svaret borde ha kontrollerats. Patienten hade flera andra besvär som undersöktes, men lungförändringen utreddes inte vidare just då

I februari i år undersöktes patienten igen och nu hittades lungförändringen. En utredning startades och det visade sig att patienten har en lungcancer som nu utreds vidare. Region Blekinge har beslutat anmäla den uteblivna uppföljningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?