En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Lex Maria om fallskada

En äldre patient föll på en vårdavdelning när hen vårdades på Blekingesjukhuset. Utredningen som gjordes efter händelsen visade att alla förebyggande rutiner inte hade följts.

Efter fallet drabbades patienten av en skelettskada som fick gipsas och skadorna innebar förlängd sjukhusvistelse. Eftersom utredningen om händelsen visade att alla rutiner gällande förebyggande av fallskador inte hade följts anmäls fallet nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?