Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hjärtinfarkt

En patient sökte till sin vårdcentral på grund av yrsel och svimningskänslor. En undersökning gjordes, men på grund av tekniska problem med överföringen av provsvaren så missades avvikelser i labvärdena. Senare upptäcktes det att patienten haft en hjärtinfarkt.

De avvikande provsvaren upptäcktes drygt en vecka senare när patienten sökte sig till vårdcentralen igen. Då var patienten sämre och fick skickas akut till sjukhuset där det konstateras att en hjärtinfarkt hade varit den bakomliggande orsaken till symtomen och de avvikande provsvaren. I utredningen som gjordes efter händelsen uppmärksammas även att patienten inte hade fått den uppföljning som planerats. Eftersom det fanns en allvarlig risk för vårdskada anmäler nu Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?