Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om njurpåverkan efter operation

Flera ogynnsamma operationsresultat med njurpåverkan har upptäckts på Blekingesjukhuset. Dessa har resulterat i en utredning som föreslår förbättringar i operationsplaneringen. Region Blekinge skickar nu utredningen som en lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Med utredningen som grund kan IVO besluta om de förändringar som föreslås kan ge de förbättringar gällande patientsäkerheten som eftersträvas. Region Blekinge lyfter fram fyra exempel på ogynnsamt resultat i den aktuella anmälan.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hittade du informationen du sökte?