Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om synnedsättning 

Brister i kommunikationen mellan två olika kliniker gjorde att behandlingen av en synnedsättning fördröjdes. Det innebar att synnedsättningen blev värre och nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Det var tidigare i år som en patient med en nyligen upptäckt synnedsättning på ena ögat remitterades till Blekingesjukhuset. Vid den första kontakten misstänktes en diagnos som senare skulle visa sig vara rätt, trots att bilden inte var helt typisk. Men brister i kommunikationen mellan två kliniker ledde till att föreslagen behandling blev försenad och synnedsättningen förvärrades. Patienten fick senare rätt behandling, men Region Blekinge bedömer det inträffade som en allvarlig händelse och en vårdskada. Därför görs nu en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?