Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fallolycka

Tidigare i år trillade en patient på Blekingesjukhuset och bröt lårbenshalsen trots fallförebyggande åtgärder. Patienten opererades, men inför hemgång hittades hen åter på golvet efter ett förmodat fall. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Patienten hann lämna sjukhuset, men kallades tillbaka. Den utredning som gjordes efter fallen visar att flera moment i händelsekedjan kunde ha undvikits och att patienten utsattes för onödig belastning och påfrestning. Därför anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?