Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hormonbehandling

En patient på Blekingesjukhuset som behandlades med hormonpreparat fick senare cancer. Den utredning som gjordes visade att cancersjukdomen sannolikt försämrades av hormonbehandlingen. Nu föreslår Region Blekinge förbättringar.

Händelsen utreddes och utredningen föreslår att man ska utöka provtagningen inför den typen av hormonbehandling för att undvika att en liknande händelse ska inträffa igen. Region Blekinge anmäler även händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?