Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om feldosering

En patient som vårdades på Blekingesjukhuset fick av misstag i sig en tio gånger för hög dos av smärtstillande läkemedel. Misstaget upptäcktes snabbt och rätt åtgärder sattes in. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Patienten var svårt sjuk, men återhämtade sig efter effekterna av feldoseringen. Någon vecka senare avled dock patienten som en följd av sin svåra grundsjukdom. Region Blekinge har utrett det inträffade och utredningen skickas nu som en lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?