Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad diagnos om karies

När en patient var på undersökning hos folktandvården visade det sig att karies missats vid tidigare undersökning. Folktandvården anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten var på undersökning 2018 och tandläkaren konstaterade då att patienten inte hade några kariesangrepp. När patienten kom för en ny undersökning under 2021 togs nya röntgenbilder och då upptäcktes två kariesangrepp varav det ena angreppet var stort. Vid jämförelse med röntgen från tidigare undersökning visade det sig att kariesangreppen syntes tydligt redan då.

På grund av den försenade diagnosen drabbades patienten av ett ökat vårdbehov. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?