Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om förväxling av patienter

Hälso- och sjukvården i Blekinge lex Maria-anmäler att två patienter med likartade namn, närliggande ålder och liknande sjukdomsbild förväxlades när de båda samtidigt vårdades på Blekingesjukhuset tidigare i höst.

Misstaget upptäcktes innan det fått någon allvarlig följd för någon av de två patienterna.

Identitetskontroll är viktigt i hälso- och sjukvården, liksom att patienten får rätt läkemedel. Därför ser Region Blekinge allvarligt på det inträffade. En intern utredning har gjorts och nu görs en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), då det funnits risk för allvarlig vårdskada.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?