Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om sent provsvar 

Brist på patologer och sommarneddragningar ledde i somras till att ett vävnadsprov blev fördröjt med nästan tre månader. Provsvaret visade att det var cancer. Fördröjningen bedöms vara en risk för allvarlig vårdskada och nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Vävnadsprovet togs på Blekingesjukhuset i början av sommaren, men det dröjde alltså tre månader innan svaret kom. Orsaken var bland annat brist på patologer och lägre bemanning under sommaren. Region Blekinge anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria eftersom det fördröjda provsvaret utgjorde en risk för allvarlig vårdskada.

Patienten som drabbades av fördröjningen fick snabbt efter beskedet behandling enligt de rutiner och vårdprogram som finns.

I anmälan redovisas vilka åtgärder som har vidtagits för att korta svarstiderna och även vilka som är planerade. Det handlar om vävnadsprover där det inte finns någon uttalad misstanke om allvarlig sjukdom. Svarstiderna vid misstanke om cancer är mycket snabbare.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?