Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om informationsbrist

En patient som sökte vård på sin vårdcentral på grund av en knöl i armhålan fick inte veta att det var cancer förrän två månader efter besöket. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria

Utredningen av knölen påbörjades snabbt och efter några veckor kom svaret som visade att personen hade cancer. Läkaren på vårdcentralen tolkade svaren som att Blekingesjukhuset hade tagit över ansvaret för den fortsatta behandlingen vilket gjorde att informationen inte nådde patienten. Först två månader senare, vid ett nytt läkarbesök, fick hen veta att det var cancer. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hittade du informationen du sökte?