Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd bedömning

Efter en första bedömning av en patient på akutkliniken försämrades tillståndet för patienten. När hen väl kom till sin vårdavdelning uppstod missförstånd och det visade sig att tillståndet istället krävde intensivvård. Region Blekinge har nu anmält händelsen enligt lex Maria.

Händelsen inträffade tidigare i år då en patient väntade på ytterligare undersökningar på akutkliniken på Blekingesjukhuset. Patienten lades in på en vårdavdelning och på grund av att man där larmade fel uppstod onödiga turer innan patienten hamnade på intensivvårdsavdelning.

Sjukdomsförloppet vände dock och patienten återhämtade sig och kunde senare åka hem. Region Blekinge har utrett de oklarheter som fanns kring den akuta handläggningen och anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hittade du informationen du sökte?