Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria-anmälan om felbedömning av patient

Tillståndet hos svårt en svårt sjuk patient bedömdes tidigare i år vara mindre allvarligt än vad som var fallet. Både ambulanspersonal och senare personal på akutmottagningen felbedömde tillståndet.

Region Blekinge bedömer att det fanns en risk för allvarlig vårdskada och lex Maria-anmäler därför händelsen.

På akutmottagningen blev patienten ganska snart bedömd av en läkare och det beslutades om akut operation. Tillståndet visade sig vara värre än befarat och efter några dagars vård avled patienten. Den inledande felbedömningen påverkade inte det fortsatta förloppet och hur det sedan gick för patienten. ​

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?