Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad cancerdiagnos

När en patient var på besök hos folktandvården upptäcktes förändringar i käkbenet och det hade missats vid tidigare undersökningar. Folktandvården anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten var på undersökning hos folktandvården 2020 samt 2021. Ansvarig behandlare noterade inte att käkbenet hade ett avvikande utseende. När patienten kom på extra besök under hösten togs nya röntgenbilder och då observerades ett avvikande utseende på käkbenet, vilket var förenligt med den cancerdiagnos som patienten nyligen hade fått. Vid jämförelse med röntgen från tidigare besök visade det sig att förändringen syntes tydligt redan då.

På grund av den försenade diagnosen anmäler nu Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?