Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om feldiagnostisering

En patient som hade kontakt med BUP utreddes för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Denna utredning var inte tillräckligt noggrann och patienten fick ingen diagnos. Efter ett klagomål utreddes patienten en gång till av annan personal och då fastställdes neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Konsekvenserna av den bristande utredningen kunde ha blivit uteblivna insatser till patienten i skolan och i hemmet. Det skulle i sin tur kunna medföra ett än mer försämrat psykiskt mående. Därför anmäler Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hittade du informationen du sökte?