Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenade analyssvar

Två patienter som opererade bort hudförändringar sommaren 2021 fick svar först efter fem månader. Hudförändringarna visade sig vara cancer och nu anmäler Region Blekinge förseningen enligt lex Maria.

Fördröjningen berodde på personalbrist och sommarneddragningar och bedöms utgöra en risk för allvarlig vårdskada. Därför anmäler Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria. I anmälan redovisas vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med svarstiderna när misstanken om allvarlig sjukdom inte är uttalad. Svarstiderna vid cancerfrågeställningar är mycket snabbare. Patienterna som drabbades av förseningarna fick efter beskedet snabb behandling enligt de rutiner och vårdprogram som finns.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?