Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om syresättningsproblem 

En patient som kom tillbaka till sin avdelning efter en undersökning hösten 2021 blev inte kopplad till den centrala syrgastillförseln. Patienten fick i stället fortsatt syrgas via en transportabel tub. Gasen tog slut och patienten blev sämre. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten fick stora syresättningsproblem, dessa upptäcktes dock och åtgärdades. Patienten återhämtade sig snabbt utan några bestående men. Det som hände har utretts och förslag till förbättringar för att undvika en liknande händelse har tagits fram. Region Blekinge anmäler nu det inträffade och redovisar förbättringsförslagen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?