Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex maria om medicinförväxling

En patient fick i samband med vård på Blekingesjukhuset en annan patients mediciner. Misstaget upptäcktes snabbt och ledde inte till några allvarliga följder.

Det inträffade har utretts och anmäls nu enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg som en risk för allvarlig vårdskada.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?