Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjt analyssvar 

En bortopererad hudförändring visade sig vid analys vara cancer. Beskedet kom fyra och en halv månad efter operationen och fördröjningen som uppstod bedöms utgöra en risk för allvarlig vårdskada. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

I anmälan redovisas vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med svarstiderna när misstanken om allvarlig sjukdom inte är uttalad. Patienten som fick sitt cancerbesked med fördröjning behövde inte någon ytterligare operation eller behandling. Region Blekinge har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?