Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om felkopplad EKG-utrustning

EKG-utrustning från två olika tillverkare kopplades ihop av misstag på en klinik på Blekingesjukhuset. Misstaget innebar att den inkommande informationen blev fel. Ingen patient drabbades, men Region Blekinge anmäler ändå händelsen enligt lex Maria.

De EKG som presenterades var felaktiga, men det krävdes inte några aktiva åtgärder. Det var heller ingen patient som kom till skada. Misstaget upptäcktes när flera kontrollundersökningar hade genomförts. Trots att ingen patient drabbades bedömdes händelse utgöra en risk för allvarlig vårdskada. Region Blekinge anmäler därför händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?