Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om Nationella läkemedelslistan 

Nationella läkemedelslistan, NLL, som infördes förra året, ska förbättra patientsäkerheten och underlätta patienters användning av läkemedel. En riskanalys visar dock att det finns risker med införandet. Region Blekinge anmäler nu riskerna enligt lex Maria.

Nationella läkemedelslistan startades i november 2021 och ska vara helt implementerad i maj 2023. Nätverket Sveriges chefläkare har gjort en riskanalys av NLL som visade på 34 risker. 17 av dessa risker var så allvarliga att vårdskador på grund av utebliven, avbruten eller felaktig läkemedelsbehandling kan uppstå. Det kan i sin tur leda till försämrat hälsotillstånd och större behov av medicinsk vård.

I riskanalysen föreslås runt 60 åtgärder som kan minimera dessa risker. Region Blekinge anmäler nu riskerna till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?