Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd undersökning

Hösten 2021 blev en tjocktarmsundersökning kraftigt fördröjd. När den genomfördes visade det sig att patienten hade cancer som spridit sig. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Undersökningen var planerad att ske inom två månader, men blev fördröjd och genomfördes först efter fem månader. Då upptäcktes det att patienten hade cancer och att den hade spridit sig. Fördröjningen skedde under hösten 2021 då pandemin gjorde att redan långa vårdköer fylldes på. Förslag till förbättringar som ska möjliggöra fler undersökningar och kortare köer finns och arbete pågår för att korta väntetiderna.

Den aktuella patienten har nu en pågående behandling för sin cancer och följs regelbundet upp. Region Blekinge anmäler det inträffade till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?