Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd undersökning

Pandemin ledde till att en patients undersökning blev kraftigt fördröjd. När bedömning och undersökningsresultat var klara visade det sig att patienten hade en spridd cancer. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

Bedömning och provsvar visade tidigt att det troligtvis handlade om en godartad sjukdom. Fördröjningen och den extra långa väntetid patienten drabbades av var delvis ett resultat av att förmodade godartade tillstånd fick vänta under pandemin. Patienten får nu behandling och det inträffade anmäls av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?