Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd behandling

Ett barn som drabbats av oklara blåmärken sökte vård på sin vårdcentral där prover kunde bekräfta trombocytopeni, det vill säga för låg nivå av blodplättar. Läkare skrev remiss till en barnläkare, men barnet borde ha skickats omgående med akutremiss. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Eftersom det fanns en risk att blodplättarna skulle sjunka ännu mer med risk för komplikationer borde barnet ha skickats med akutremiss till barnkliniken. Barnet har nu fått specialistvård med gott resultat, men eftersom en fördröjning skulle ha kunnat orsaka en allvarlig vårdskada anmäler Region Blekinge nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?