Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd diagnos 

En kvinna som sökte vård på grund av en hudförändring på armen fick sin diagnos långt efter undersökning. Hudförändringen bedömdes vara godartad, men när den senare växte togs den bort och skickades för analys. Svaret visade att det var hudcancer. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Eftersom misstanken om elakartad hudförändring var låg och det dessutom skedde på sommaren då verksamheten hade lägre kapacitet dröjde svaret i över fyra månader. När analysen visade hudcancer opererades patienten och fick även behandling eftersom cancern återkom i operationsområdet.

Fördröjningen kan ha bidragit till att cancern hann sprida sig och ärendet bedöms som allvarlig vårdskada. Därför anmäler Region Blekinge händelsen till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?