Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om övervakning av patient

En svårt sjuk patient på Blekingesjukhuset följdes enligt övervakningsrutiner, men i samband med byte av personal brast rapporteringen och övervakningen utfördes med glesare intervall än planerat. Patienten, som redan var i ett dåligt tillstånd, blev sämre. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Under tiden som patienten övervakades med glesare intervall tog hen av sig syrgasmasken, vilket senare upptäcktes. Patienten fick snabb behandling och senare intensivvård vilket gjorde att tillståndet förbättrades. Men patientens allvarliga grundsjukdom ledde till fortsatt försämring och patienten avled senare.

Händelsen inträffade under våren 2022 och Region Blekinge har gjort en utredning av det som hänt. En anmälan enligt lex Maria med förslag på förbättrade övervakningsmöjligheter har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?