Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försvunnen remiss 

En patient sökte vård på sin vårdcentral med symtom talande för allvarlig sjukdom. En remiss för bedömning skrevs till Blekingesjukhuset, men den har sedan inte kunnat spåras. Sjukhuskliniken har inte bokfört någon inkommande remiss och nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

Patienten röntgades med ett svar som behövde följas upp. På vårdcentralen uppfattade man att sjukhuskliniken skulle följa upp svaret, men där fanns ingen kännedom om patienten. Hen försämrades och sökte akut. Det visade sig att patienten hade en tumörsjukdom som påverkade andra organ.

Region Blekinge har gjort en utredning av händelsen som skedde under sommaren. Patientens tumörsjukdom behandlas och efter sjukhusvård kunde hen åter åka hem. En anmälan enligt lex Maria görs nu till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?