Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd undersökning

En patient misstänktes ha drabbats av cancer vilket upptäcktes vid en undersökning på vårdcentralen. Patienten remitterades till en mottagning på Blekingesjukhuset, men handläggningen fördröjdes och nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Remissen från vårdcentralen prioriterades för att ge ett snabbt fortsatt omhändertagande, men vissa administrativa omständigheter gjorde att remissen inte blev rätt registrerad. Patienten kallades inte som tänkt inom två veckor.

När hen hörde av sig akut nästan tre månader senare bekräftades den cancer som misstänkts från början. Patienten kom snabbt till behandling och får nu vård för sina besvär. Region Blekinge har utrett händelsen och anmäler nu till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?