Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om bröstcancer

En kvinna kontaktade sin vårdcentral om en ny mindre förändring i ena bröstet. Vid samtalet fick hon besked om att den var ofarlig, men ett och ett halvt år senare hade förändringen växt och efterföljande utredning visade att det var bröstcancer. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Även om det inledningsvis gällde en väldigt liten förändring borde den ha undersökts redan vid den första kontakten. Att det under pandemin sköts på icke akuta läkarbesök har sannolikt bidragit till händelsen som bedöms som allvarlig vårdskada och därför anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?