Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjt provsvar

En patient fick sin hudförändring bortopererad på vårdcentralen, men svaret behandlades inte enligt gängse rutin och blev därför fördröjt. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

När provsvaret väl kom visade det sig att det var en elakartad hudförändring som hade opererats bort. Därför krävdes ytterligare åtgärder.

Region Blekinge har beslutat att utreda och anmäla fördröjningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?