Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om för hög dos läkemedel

Ett nyfött barn fick för hög dos läkemedel i samband med behandling för andningsbesvär. Barnet fick inga bestående skador. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Det var i samband med födseln som barnet fick fostervatten i lungorna och därför behövde specialistbehandling på ett annat sjukhus. När barnet kom tillbaka till Karlskrona fortsatte behandlingen med flera läkemedel. Vid ett tillfälle uppmärktes inte läkemedel tillräckligt väl och barnet fick för hög dos vilket gav biverkningar i form av njurpåverkan. Felet upptäcktes och med snabba insatser kunde bestående skador undvikas.

Eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada anmäler nu Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?