Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad operation

En patient planerades för kirurgi på Blekingesjukhuset på grund av en godartad åkomma. Operationen skulle ske inom senast 12 veckor, men efter 21 veckor hade patienten ännu inte fått någon operationstid och hen blev då akut sämre. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Patienten blev akut sämre och eftersom personen befann sig på annan ort blev operationen tvungen att genomföras där. Förutsättningarna vid akuta ingrepp är mindre gynnsamma och läkningen efter operation präglades av komplikationer. Bedömningen är att patienten drabbats av en allvarlig vårdskada då operation inte kunnat ske inom planerad och önskad tid. Region Blekinge har utrett det inträffade och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?