Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fallskada

En patient sökte akut sjukvård efter att ha fallit i hemmet. Patienten hade samtidigt svårt med balansen. Läkaren noterade att extrainsatser skulle behövas på vårdavdelningen, men innan patienten kom dit hann hen falla på nytt och fick då ett brott på underarmen. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Om patienten hade övervakats mer intensivt hade skadan förmodligen gått att undvika. Därför har Region Blekinge utrett händelsen och anmäler nu till Inspektionen för vård, IVO, och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?