Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om felbedömd patient

En pojke sökte i somras vård på akuten vid flera tillfällen på grund av kraftiga smärtor. Men hans tillstånd felbedömdes och det visade sig att patienten till sist behövde få sin ena testikel bortopererad. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patientens kirurgiska tillstånd och symtom feltolkades när besvären vid de första besöken lugnade ner sig. Då patienten inte längre var smärtpåverkade fick han återvända hem efter de två första akutbesöken. När han sökte en tredje gång stod det klart att operation krävdes. Region Blekinge har genomfört en internutredning och skickar den samt förbättringsförslag till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?