Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjt provsvar 

En patient som hade fått en hudförändring borttagen fick vänta mer än ett halvår på diagnos. När svaret kom visade det sig att patienten hade en elakartad hudförändring och ytterligare åtgärder behövdes. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Man upptäckte ingen spridning lokalt eller till körtlar hos patienten, men fördröjningen av provsvaret har utretts och anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Sedan händelsen inträffade har åtgärder vidtagits och väntetiderna för den här typen av prover är nu betydligt kortare.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?