Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd utredning 

En patient sökte vård på sin vårdcentral eftersom vikten och bukomfånget ökat snabbt på kort tid. Läkaren noterade förhöjda värden på leverprover och misstänkte vätska i bukhålan vilket skulle kunna vara orsakat av tumörsjukdom. Men vidare undersökningar drog ut på tiden och nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Redan på vårdcentralen skrevs remiss för ultraljudsundersökning, men det hela dröjde och till slut kontaktade patienten själv sin vårdcentral igen och för att ta reda på när hen skulle bli undersökt.

När patienten väl undersöktes konstaterades en misstänkt tumör i levern. Den utredningen pågår fortfarande.

Fördröjningen utgjorde en risk för allvarlig vårdskada och nu anmäler Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?